Předmět je zaměřen na architekturou webových aplikací. Cílem předmětu je představit studentům možnosti tvorby rozsáhlých webových aplikaci, především pak informačních systémů. Předmět se zaměřuje jak na samotnou strukturu aplikací, tak na možnosti spolupráce s externími informačními systémy. Dále je pozornost věnována problematice rozdělování zátěže a budování distribuovaných webových informačních systémů.
Předmět je zaměřen na architekturou webových aplikací. Cílem předmětu je představit studentům možnosti tvorby rozsáhlých webových aplikaci, především pak informačních systémů. Předmět se zaměřuje jak na samotnou strukturu aplikací, tak na možnosti spolupráce s externími informačními systémy. Dále je pozornost věnována problematice rozdělování zátěže a budování distribuovaných webových informačních systémů.
Předmět je zaměřen na architekturou webových aplikací. Cílem předmětu je představit studentům možnosti tvorby rozsáhlých webových aplikaci, především pak informačních systémů. Předmět se zaměřuje jak na samotnou strukturu aplikací, tak na možnosti spolupráce s externími informačními systémy. Dále je pozornost věnována problematice rozdělování zátěže a budování distribuovaných webových informačních systémů.