Seznámení se se základy analýzy v komplexním oboru.