Tento kurz se systematicky zabývá problematikou struktury anglických vět. První část tohoto dvousemestrálního kurzu se zaměřuje na syntax věty jednoduché. Studenti se seznámí se základními syntaktickými pojmy a analýzou vět, s jednotlivými typy vět, dále pak se syntaktickou stavbou anglických vět jednoduchých v porovnání s češtinou. Větné členy budou diskutovány z hlediska jejich formy a sémantických rolí. V závěru kurzu budou studenti uvedeni do problematiky anglického slovosledu (opět z kontrastivního pohledu anglicko-českého) a do teorie funkční větné perspektivy.
Tento kurz se systematicky zabývá problematikou struktury anglických vět. První část tohoto dvousemestrálního kurzu se zaměřuje na syntax věty jednoduché. Studenti se seznámí se základními syntaktickými pojmy a analýzou vět, s jednotlivými typy vět, dále pak se syntaktickou stavbou anglických vět jednoduchých v porovnání s češtinou. Větné členy budou diskutovány z hlediska jejich formy a sémantických rolí. V závěru kurzu budou studenti uvedeni do problematiky anglického slovosledu (opět z kontrastivního pohledu anglicko-českého) a do teorie funkční větné perspektivy.
Tento kurz se systematicky zabývá problematikou struktury anglických vět. První část tohoto dvousemestrálního kurzu se zaměřuje na syntax věty jednoduché. Studenti se seznámí se základními syntaktickými pojmy a analýzou vět, s jednotlivými typy vět, dále pak se syntaktickou stavbou anglických vět jednoduchých v porovnání s češtinou. Větné členy budou diskutovány z hlediska jejich formy a sémantických rolí. V závěru kurzu budou studenti uvedeni do problematiky anglického slovosledu (opět z kontrastivního pohledu anglicko-českého) a do teorie funkční větné perspektivy.