Poskytnout studentům základní informace o fyzikálních a chemických vlastnostech vody s důrazem na význam a souvislosti jednotlivých parametrů kvality vody z hlediska chovu ryb v přirozených podmínkách i v podmínkách intenzivních chovů. V praktických cvičeních budou studenti seznámeni s prováděním analýz základních parametrů kvality vody tak, aby byli schopni vybrané analýzy samostatně provádět a dokázali na základě rozboru vody kvalifikovaně posoudit její kvalitu a vyhodnotit její vhodnost či rizikovost pro chov ryb, případně pro jiné účely.
Poskytnout studentům základní informace o fyzikálních a chemických vlastnostech vody s důrazem na význam a souvislosti jednotlivých parametrů kvality vody z hlediska chovu ryb v přirozených podmínkách i v podmínkách intenzivních chovů. V praktických cvičeních budou studenti seznámeni s prováděním analýz základních parametrů kvality vody tak, aby byli schopni vybrané analýzy samostatně provádět a dokázali na základě rozboru vody kvalifikovaně posoudit její kvalitu a vyhodnotit její vhodnost či rizikovost pro chov ryb, případně pro jiné účely.
Poskytnout studentům základní informace o fyzikálních a chemických vlastnostech vody s důrazem na význam a souvislosti jednotlivých parametrů kvality vody z hlediska chovu ryb v přirozených podmínkách i v podmínkách intenzivních chovů. V praktických cvičeních budou studenti seznámeni s prováděním analýz základních parametrů kvality vody tak, aby byli schopni vybrané analýzy samostatně provádět a dokázali na základě rozboru vody kvalifikovaně posoudit její kvalitu a vyhodnotit její vhodnost či rizikovost pro chov ryb, případně pro jiné účely.