Seznámení se základy genetiky bakterií s důrazem na její aplikace v běžných molekulárně-biologických metodách, bioinformatice a ekologii