Propedeutický seminář si klade za cíl seznámit studenty s vymezením oboru kulturních studií, přístupy k tématu, především jej však seznámit s metodologií oboru, různými typy pramenů (tradičními i elektronickými), jejich využitím a prací s nimi.