Předmět se zabývá problematikou sociální pomoci v kontextu křesťanství. Seznamuje s důležitými pojmy (diakonie, charita) a tradičními i soudobými koncepty (charitativní práce, křesťanská sociální práce, diakonika). Uvádí do problematiky teorie charity a diakonie a staví na pojetí charitativní práce jako interakce diakonie a sociální práce, resp. křesťanství a sociální pomoci. Vychází z konkrétních příkladů z praxe a reflektuje současné kontexty charitativní práce (pastorace, sociální stát, církve, neziskové organizace - poskytovatelé sociálních služeb atd.). Student se učí rozumět odlišnostem v pojmech, přístupech, metodologiích a konfesních specificích charitativní práce a integrovat pohledy různých oborů (sociální práce, teologie).
Předmět se zabývá především vymezením činností, které jsou označovány pojmem charitativní práce, dále teoretickými východisky charitativní práce a jejími metodami. Předmět staví na pojetí charitativní práce jako interakce sociální práce a diakonie. Vychází proto z konkrétních příkladů z praxe a reflektuje současné kontexty charitativní práce (pastorace, sociální stát, neziskové organizace - poskytovatelé sociálních služeb, ad.). Student se jednak učí reflektovat v rámci pomáhající praxe charitativní práci, jednak integrovat pohledy jak sociální práce, tak praktické teologie při realizaci pomáhající profese - sociální práce.