Pochopit společností jako systémem a strukturu, sociální stratifikaci a mobilitu, socializaci, institucionalizaci, sociální skupiny a útvary, projevy kultury a sociální patologie, charakteristiku vybraných sociologických disciplin, např. sociologie rodiny, etnických menšin.
Pochopit společnost jako systém a strukturu, sociální stratifikaci a mobilitu, socializaci, institucionalizaci, sociální skupiny a útvary, projevy kultury a sociální patologie, charakteristiku vybraných sociologických disciplin, např. sociologie rodiny, etnických menšin.