Cílem kurzu je na základě společné komentované četby vybraných textů ozřejmit dominantní problémy v současné teorii architektury. Východiskem pro reflexi vybraných témat je diskuse přínosu a problémových momentů architektonického modernismu a jeho postmoderní kritiky. Seminární četbu doplní a rozšíří projekce krátkých filmů a fotografií vztahujících se k probíranému tématu.