Seminář je věnován vybraným otázkám těla, zdraví a nemoci v moderní evropské a české kultuře. Důraz je kladen na dějiny medicíny, dějiny těla (Body History), každodennost a historickou antropologii. Vybrané kategorie jsou představeny jako interdisciplinární, se zřetelem k dějinám umění a literatury.