Obsah předmětu je zaměřen na získání dovedností a znalostí praktického zvládnutí podání předlékařské první pomoci, na organizaci a zásady předlékařské první pomoci, na zásady transportu raněných v terénu, domácnosti i ve zdravotnických zařízeních. Cíle: - umět samostatně poskytnout první pomoc a okamžitou péči - umět správně zhodnotit stav klienta, zejména z hlediska závažnost - disponovat vědomostmi a dovednostmi u stavů ohrožujících život - být schopen pracovat v multidisciplinárním týmu, součinnost v ošetřovacích postupech neodkladné péče