Pochopit společností jako systémem a strukturu, sociální stratifikaci a mobilitu, sociální skupiny a útvary a seznámit se se základními kroky sociologckého výzkumu.
Pochopit společností jako systémem a strukturu, sociální stratifikaci a mobilitu, sociální skupiny a útvary a seznámit se se základními kroky sociologckého výzkumu.
Pochopit sociologii jako vědu a její místo mezi ostatními vědami, znát základní sociologická paradigmata, socializaci a institucionalizaci, charakteristiku vybraných sociologických disciplin, např. sociologie rodiny a státu. Osvojit si základy společenskovědní metodologie, rozdíly kvantitativního a kvalitativního výzkumu a užitých metod, postupy přípravy a dělání sociologického výzkumu.