Cílem přednášek je uvedení do základních otázek a problémů filosofické etiky. Důraz je kladen na porozumění specifickému charakteru konkrétních přístupů a současně na vzájemný vztah mezi nimi.