Předmět sociologie a její vztah k jiným společenským vědám, základní sociologická paradigmata a témata.
Předmět sociologie a její vztah k jiným společenským vědám, nástin hlavních historických etap vývoje světové sociologie od jejího vzniku po současnost, akcentování vlivu postmoderny, globalizace na stav společnosti. Seznámení se základními etapami vývoje české sociologie.