Programem semináře je staročeská gramatika (procvičování hláskosloví, morfologie, syntaxe). Studenti se dále seznámí s nářeční diferenciací češtiny, s teritoriálními nářečími a s webovými zdroji.