Semináře dokončují staročeskou gramatiku (procvičování hláskosloví, morfologie, syntaxe). Dále seznamují posluchače s nářeční diferenciací češtiny, s hlavními znaky teritoriálních nářečí a s webovými zdroji.
Semináře dokončují staročeskou gramatiku (procvičování hláskosloví, morfologie, syntaxe). Dále seznamují posluchače s nářeční diferenciací češtiny, s hlavními znaky teritoriálních nářečí a s webovými zdroji.