Cílem je seznámit studenty se základními metodami studia genetické variability rostlin na nízkých taxonomických úrovních (rodová, druhová, populační), zejména pro studium populační genetiky, mikrospeciačních procesů nebo fylogeografie. Důraz bude kladen na metody již na katedře botaniky používané nebo plánované v blízké budoucnosti. Naopak studium fylogeneze na úrovni vyšších taxonů a metody pro studium procesů uvnitř jedinců a buněk budou zmíněny jen okrajově (jsou již na PřF JU dostatečně zastoupeny v jiných předmětech).
Seznámit studenty se základními metodami studia genetické variability rostlin na nízkých taxonomických úrovních (rodová, druhová, populační), zejména pro studium populační genetiky, mikrospeciačních procesů nebo fylogeografie. Důraz bude kladen na metody již na katedře botaniky používané nebo plánované v blízké budoucnosti. Naopak studium fylogeneze na úrovni vyšších taxonů a metody pro studium procesů uvnitř jedinců a buněk budou zmíněny jen okrajově (jsou již na PřF JU dostatečně zastoupeny v jiných předmětech).