Cílem kurzu Ekologie je seznámit studenty bakalářského studia s ekologií jako vědní disciplínou, která poskytuje informace pro pochopení interakcí mezi organismy a jejich prostředím, organismy navzájem, pochopení vztahů mezi rostlinnou a živočišnou složkou bioty, zařazení jedince do populace, společenstva či ekosystému, poznání kontextu toku energie a hmoty v přírodě, degradace habitatů a pochopení principů trvalé udržitelnosti a účelné ochrany biodiverzity v měnícím se světě.
Cílem kurzu Ekologie je seznámit studenty bakalářského studia s ekologií jako vědní disciplínou, která poskytuje informace pro pochopení interakcí mezi organismy a jejich prostředím, organismy navzájem, pochopení vztahů mezi rostlinnou a živočišnou složkou bioty, zařazení jedince do populace, společenstva či ekosystému, poznání kontextu toku energie a hmoty v přírodě, degradace habitatů a pochopení principů trvalé udržitelnosti a účelné ochrany biodiverzity v měnícím se světě.
Cílem kurzu Ekologie je seznámit studenty bakalářského studia s ekologií jako vědní disciplínou, která poskytuje informace pro pochopení interakcí mezi organismy a jejich prostředím, organismy navzájem, pochopení vztahů mezi rostlinnou a živočišnou složkou bioty, zařazení jedince do populace, společenstva či ekosystému, poznání kontextu toku energie a hmoty v přírodě, degradace habitatů a pochopení principů trvalé udržitelnosti a účelné ochrany biodiverzity v měnícím se světě.