Cílem předmětu je seznámit studenty s taxonomií a biologií významných zástupců bezobratlých živočichů a strunatců. Díky získání těchto základních znalostí o biologii a zařazení jednotlivých organismů v zoologickém systému budou studenti schopni se orientovat v morfologii a anatomii živočichů, vysvětlit základní znalosti o fylogenetických vztazích a pochopit význam jednotlivých skupin v biocenózách.