Seznámení se s evropskými principy ochrany soukromí a osobních údajů; seznámení se s hlavními právními předpisy - Úmluvou o ochraně lidských práv a svobod, Úmluvou č. 108, Směrnicí 2002/58/ES a se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Seznámení se s vybranou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a Evropského soudního dvora