Pro moderní popis různých oblastí lidské činnosti je stále více uplatňováno modelování skutečnosti za pomocí objektů a jejich vazeb. Studenti jsou seznámeni s nezbytnou teorii objektového přístupu. Následně procvičí konkrétní statické i dynamické modely z oblasti informačních systémů používaných ve školách. Získají tak teoretický nadhled nutný pro tvorbu a použití modelů informačních systémů. Velký prostor je věnován procvičování objektového myšlení. Jsou zařazeny partie EFEM (Extrémně Efektivního Modelování) tvorba USE CASE MODELů, atd. Na závěr je diskutováno konkrétní použití modelů v OOP (Objektově Orientované Programování), tvorbě objektových databází, apod. V semestrální práci posluchač navrhne model konkrétního subjektu použitelného ve školní praxi.