Přednášky se zaměří na zvládnutí a aplikaci základních principů teorie systémů a dalších systémových věd, systémového myšlení, systémové metodologie a systémové analýzy, vysvětlení povahy deterministických systémů (počítačového zpracování informace) a sociálních systémů (využívajících informace k řízení a/nebo organizaci). Na teoretickém základě budou pak vysvětleny základní typy informačních systémů, jejich vliv na povahu (hospodářské) organizace a změny jejího řízení. Předmět je zaměřen na základní výklad systémů z teoretického i praktického hlediska. Vychází z pojetí systému ve všech oborech lidské činnosti s důrazem na pochopení systémového přístupu v ekonomickém prostředí.