Předmět se zaměří na zvládnutí a aplikaci základních principů teorie systémů a dalších systémových věd, systémového myšlení, systémové metodologie a systémové analýzy. A to jak v prostředí deterministických systémů (počítačového zpracování informace), tak sociálněekonomických systémů (využívajících informace k řízení organizaci). Pozornost je věnována používaným metodám zejména tzv. metodologii měkkých systémů. Další zkoumanou oblastí je IT Governance jako základ analýzy pro správu organizací a informačních technologií. S tím souvisí změny v řízení organizací tzv. EGIT a uplatňovaný rámec COBIT 5.
Předmět se zaměří na zvládnutí a aplikaci základních principů teorie systémů a dalších systémových věd, systémového myšlení, systémové metodologie a systémové analýzy. A to jak v prostředí deterministických systémů (počítačového zpracování informace), tak sociálněekonomických systémů (využívajících informace k řízení organizaci). Pozornost je věnována používaným metodám zejména tzv. metodologii měkkých systémů. Další zkoumanou oblastí je IT Governance jako základ analýzy pro správu organizací a informačních technologií. S tím souvisí změny v řízení organizací tzv. EGIT a uplatňovaný rámec COBIT 5.

Předmět se zaměří na zvládnutí a aplikaci základních principů teorie systémů a dalších systémových věd, systémového myšlení, systémové metodologie a systémové analýzy. A to jak v prostředí deterministických systémů (počítačového zpracování informace), tak sociálněekonomických systémů (využívajících informace k řízení organizaci). Pozornost je věnována používaným metodám zejména tzv. metodologii měkkých systémů. Další zkoumanou oblastí je IT Governance jako základ analýzy pro správu organizací a informačních technologií. S tím souvisí změny v řízení organizací tzv. EGIT a uplatňovaný rámec COBIT 5.

Předmět se zaměří na zvládnutí a aplikaci základních principů teorie systémů a dalších systémových věd, systémového myšlení, systémové metodologie a systémové analýzy. A to jak v prostředí deterministických systémů (počítačového zpracování informace), tak sociálněekonomických systémů (využívajících informace k řízení organizaci). Pozornost je věnována používaným metodám zejména tzv. metodologii měkkých systémů. Další zkoumanou oblastí je IT Governance jako základ analýzy pro správu organizací a informačních technologií. S tím souvisí změny v řízení organizací tzv. EGIT a uplatňovaný rámec COBIT 5.

Přednášky se zaměří na zvládnutí a aplikaci základních principů teorie systémů a dalších systémových věd, systémového myšlení, systémové metodologie a systémové analýzy, vysvětlení povahy deterministických systémů (počítačového zpracování informace) a sociálních systémů (využívajících informace k řízení a/nebo organizaci). Na teoretickém základě budou pak vysvětleny základní typy informačních systémů, jejich vliv na povahu (hospodářské) organizace a změny jejího řízení. Předmět je zaměřen na základní výklad systémů z teoretického i praktického hlediska. Vychází z pojetí systému ve všech oborech lidské činnosti s důrazem na pochopení systémového přístupu v ekonomickém prostředí.