Cílem kurzu je seznámit se s principy účinného koučování podřízených. Zafixovat si hlavní nástroje koučování a porozumět důležitosti a výhodnosti delegování. Účastníci získají dovednosti a schopnosti vedení lidí ve svém týmu (jako kouč), uvědomění si důležitosti systematického koučinku pracovníků v týmu a jeho nezastupitelnost v procesu vedení. Rozpoznání možností a mezí delegování a stanovení si vlastních pravidel delegování. Další získanou a dovedností je mentoring jako způsob vedení zaměstnanců. Představuje vztah mezi mentorem (obvykle starší spolupracovník, který má zkušenosti a odbornost takovou, že může napomáhat a radit svým méně zkušeným kolegům) a pracovníkem. Umožňuje předat zkušenosti a vhodným způsobem poradit zaměstnancům. Profesní a sociální rozvoj mentee (svěřenec) v organizaci je základní funkcí mentoringu.