Cílem předmětu je základní seznámení s fungováním Policie ČR při řešení kriminálních deliktů. Předmět poskytuje základní seznámení se Službou kriminální policie a vyšetřování, s plněním úkolů v souvislosti s její strukturou. Dalším cílem je seznámit studenty se základními postupy a zákonnými ustanoveními, kterými se musí Policie ČR řídit, její omezení a pravomoci. Předmět též poskytne základní přehled o dělení jednotlivých druhů trestné činnosti a to jak na úrovni pachatele, tak na úrovni specifik vyšetřování a objasňování trestné činnosti. Dále předmět poskytne informace o nejvíce rozvíjející se trestné činnost v oblasti informačních technologií a internetu a jejich důsledků.