Základní ideou kurzu je poskytnou informace o tom, jak lze formálně deklarovat popis programovacích jazyků, v návaznosti na toto uvést části reálného překlače a ukázat způsob realizace těchto částí. Kurz by obsahoval pouze jednu z metod syntaktiké analýzy - shora dolů.