Cílem předmětu Průběžná pedagogická praxe je uvedení studentů do praktické výuky na vybrané střední škole. Během náslechových hodin a vlastních výstupů budou mít možnost seznámit se s prostředím konkrétní školy a aplikovat v praxi teoretické poznatky z předmětů pedagogicko-psychologické přípravy a didaktiky anglického jazyka I a II. Průběžná pedagogická praxe probíhá přímo na vybrané střední škole v rozsahu nejméně 12 výukových hodin a 12 hodin následných rozborů.