Talleres de ELE

 aneb

 Současné trendy ve výuce španělského jazyka

Kurz je nabízen v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.).

Kurz je primárně určen pro vyučující španělského jazyka na středních a jazykových školách v České republice.

Vzdělávacím cílem daného programu je posílení lingvodidaktické kompetence jednotlivých účastníků semináře, seznámení s novými trendy ve výuce španělského jazyka a s možnostmi jejich implementace do výuky španělského jazyka v českém prostředí.

Účastníci budou konfrontováni s vybranými problémy z oblasti španělské lingvodidaktiky a s možnostmi, jak je implementovat do výuky španělského jazyka na středních a jazykových školách.  Výuka bude koncipována formou úvodní přednášky ve španělštině a následných prakticky orientovaných workshopů, které zároveň nabídnou prostor pro vzájemné sdílení zkušeností a názorů.

Kurz je nabízen v rámci akreditace MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.).