Seminář přiblíží studentům zejména prostřednictvím komentované četby klíčových textů původ a vývoj základních pojmů souvisejících v evropské tradici s estetickým (ale i etickým) oceňováním chování a osobního zjevu vůbec. Půjde o pojmy jako: afektace, decorum, dvornost, elegance, etiketa, galantnost, je-ne-sais-quoi, konverzace, móda, půvab, slušnost, sprezzatura, uměřenost, vhodnost, vtip/duchaplnost, vkus, zdvořilost, způsoby atd. Pozornost bude věnována rovněž otázkám tělesnosti, vztahům mezi zdvořilostí a mravy nebo umění "líbit se". Historický přehled se prostřednictvím přiblížení nejvlivnějších dobových textů dotkne vývoje dvorského ideálu, problematiky tzv. honn?te homme, preciozity či v novější době dandysmu a bohémy.
Seminář přiblíží studentům zejména prostřednictvím komentované četby klíčových textů původ a vývoj základních pojmů souvisejících v evropské tradici s estetickým (ale i etickým) oceňováním chování a osobního zjevu vůbec. Půjde o pojmy jako: afektace, decorum, dvornost, elegance, etiketa, galantnost, je-ne-sais-quoi, konverzace, móda, půvab, slušnost, sprezzatura, uměřenost, vhodnost, vtip/duchaplnost, vkus, zdvořilost, způsoby atd. Pozornost bude věnována rovněž otázkám tělesnosti, vztahům mezi zdvořilostí a mravy nebo umění "líbit se". Historický přehled se prostřednictvím přiblížení nejvlivnějších dobových textů dotkne vývoje dvorského ideálu, problematiky tzv. honn?te homme, preciozity či v novější době dandysmu a bohémy.