Přednáška podává přehled o společenstvech mikroorganismů v extrémním prostředí polárních oblastí (terestrické a sladkovodní) a seznamuje se zvláštnostmi jejich ekologického fungování. Současně přináší informace o ekologických a fyziologických mechanismech adaptace na prostředí polárních oblastí a jejich evoluci. Součástí kurzu je přehled pozemských extrémofilních organismů a extrémních chladných ekosystémů, které jsou využívány jako analogy prostředí na jiných planetách a měsících.