Seminář je určen zahraničním studentům, kteří studují na Jihočeské univerzitě v rámci výměnných studijních programů. Kurz je koncipován prakticky, důraz je kladen na konverzaci a zvládnutí základních gramatických jevů.