Seznámení s moderními metodami rostlinné taxonomie.