Přednášky vycházející z Whiteheadovy knihy koncipované jako prohlubující filosofický kurs.