Přednášky se věnují podrobněji vybraným filosofickým tématům a jsou koncipované jako prohlubující filosofický kurs.
Přednášky vycházející z Whiteheadovy knihy koncipované jako prohlubující filosofický kurs.