Přednášky se věnují podrobněji vybraným filosofickým tématům a jsou koncipované jako prohlubující filosofický kurs.
Přednášky se systematicky věnují vybraným filosofickým tématům (duše, kosmos, bůh).
Přednášky se věnují podrobněji vybraným filosofickým tématům a jsou koncipované jako prohlubující filosofický kurs.