Přednášky se věnují podrobněji vybraným filosofickým tématům a jsou koncipované jako prohlubující filosofický kurs.