Obsahem předmětu jsou teoretické koncepty, modely a etapy práce se skupinou, organizace skupiny, způsoby vedení skupiny, formy a techniky skupinové sociální práce, včetně nácviku praktických dovedností. Součástí tohoto kurzu je i seznámení se s terénní sociální prací a prevencí. Součástí semináře je i práce se zkušenostmi studentů z odborných praxí. Student bude znát hlavní teorie a metody sociální práce se skupinou a dovede vhodně aplikovat způsoby práce se skupinou.
Obsahem předmětu jsou teoretické koncepty, modely a etapy práce se skupinou, organizace skupiny, způsoby vedení skupiny, formy a techniky skupinové sociální práce, včetně nácviku praktických dovedností. Součástí tohoto kurzu je i seznámení se s terénní sociální prací a prevencí. Součástí semináře je i práce se zkušenostmi studentů z odborných praxí. Student bude znát hlavní teorie a metody sociální práce se skupinou a dovede vhodně aplikovat způsoby práce se skupinou.
Obsahem předmětu jsou teoretické koncepty, modely a etapy práce se skupinou, organizace skupiny, způsoby vedení skupiny, formy a techniky skupinové sociální práce, včetně nácviku praktických dovedností. Součástí tohoto kurzu je i seznámení se s terénní sociální prací a prevencí. Součástí semináře je i práce se zkušenostmi studentů z odborných praxí. Student bude znát hlavní teorie a metody sociální práce se skupinou a dovede vhodně aplikovat způsoby práce se skupinou.
Obsahem předmětu jsou teoretické koncepty, modely a etapy práce se skupinou, organizace skupiny, způsoby vedení skupiny, formy a techniky skupinové sociální práce, včetně nácviku praktických dovedností. Součástí tohoto kurzu je i seznámení se s terénní sociální prací a prevencí. Součástí semináře je i práce se zkušenostmi studentů z odborných praxí. Student bude znát hlavní teorie a metody sociální práce se skupinou a dovede vhodně aplikovat způsoby práce se skupinou.