Cílem předmětu je rozšířit a propojit základní znalosti o ekologii jednotlivých trofických skupin hub získané v předmětu Mykologie. Představit pojetí jedinců, populací a společenstev u hub. Seznámit se současnými trendy a metodickými přístupy ekologie hub. Podat základní přehled o výskytu hub (zejména makromycetů) ve vybraných biotopech ČR a možnostech jejich ochrany.