Cílem kurzu je na základě společné komentované četby diskutovat některé otázky týkající se ontologie, recepce, tvorby a hodnocení neoavantgardních uměleckých realizací, jejichž povaha problematizuje mnohá z konsenzuálních přesvědčení o kreativitě, distanci, autonomii, vkusu či interpretaci a hodnocení, etablovaných na základě zkušenosti s tradičním uměním zejména v novověké estetice. Podstatným problémem nám pak bude jazyk (reprezentace, význam, diskurzivita) konceptuální tvorby v kontextu vizuálního umění.