Předmět seznamuje se základními postupy při zpracování dat. Uvádí posluchače do počtu pravděpodobnosti, věnuje se soustavě popisných charakteristik, základním principům induktivního uvažování a seznamuje posluchače s testováním statistických hypotéz.