Předmět umožňuje získat profesní znalosti z oblasti podpory a udržení zdraví, přičemž klíčovým se stává komplexní pojetí rizikových faktorů životního stylu jedince, seznámení s možnosti působení nutričních terapeutů v podpoře a udržení zdraví jakož to i možnosti působení ve výchově ke zdraví jedince i komunity.