Sociologie 20.století - evropské sociologické školy a jejich představitelé, americké sociologické školy a jejich představitelé. Druhá modernita a současné trendy v sociologii.