Společností jako systémem a struktura, sociální stratifikace a mobilita, socializace, institucionalizace, sociální skupiny a útvary, projevy kultury a sociální patologie. Charakteristika vybraných sociologických disciplin, např. sociologie rodiny, politiky, náboženství, etnických menšin.