Cílem předmětu je studenty blíže seznámit s diverzitou vodního hmyzu, jeho ekologií a především determinací, aby následně byli sami schopni provádět rutinní analýzy společenstev bezobratlých stojatých či tekoucích vod a vyvozovat z nich patřičné závěry.
Cílem předmětu je studenty blíže seznámit s diverzitou vodního hmyzu, jeho ekologií a především determinací, aby následně byli sami schopni provádět rutinní analýzy společenstev bezobratlých stojatých či tekoucích vod a vyvozovat z nich patřičné závěry.
Cílem předmětu je studenty blíže seznámit s diverzitou vodního hmyzu, jeho ekologií a především determinací, aby následně byli sami schopni provádět rutinní analýzy společenstev bezobratlých stojatých či tekoucích vod a vyvozovat z nich patřičné závěry.
Cílem předmětu je studenty blíže seznámit s diverzitou vodního hmyzu, jeho ekologií a především determinací, aby následně byli sami schopni provádět rutinní analýzy společenstev bezobratlých stojatých či tekoucích vod a vyvozovat z nich patřičné závěry.