Cílem kurzu je seznámit studenty s prostorovou problematikou rozmístění organismů na Zemi. Kurz je rozdělen do dvou studijních modulů (1) obecná biogeografie a (2) regionální fytogeografie a zoogeografie. V modulu obecné biogeografie je studium zaměřeno na problematiku evolučních faktorů ovlivňujících rozšíření organismů, v modulu regionální biogeografie na studium prostorového rozšíření taxonů.