Cílem studia je seznámit posluchače se základy geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ) a analýzy obrazu jako prostředků pro získávání, zpracování a prezentaci dat a informací o zemském povrchu a jeho vlastnostech na různé rozlišovací úrovni. Posluchači by měli získat přehled o využití GIS a DPZ v ekologických disciplínách.