Anotace: Předmět seznamuje studenta s významem, principy, metodami a postupy v oblasti sportovní výživy, současným stavem, perspektivami, úskalími. Cíl: Teoretické a praktické zvládnutí výživy při sportu a pohybové aktivitě. Ozřejmit zásadní teoretická východiska a vztahy fyziologie výživy ve sportovní oblasti, kvantitativní a kvalitativní význam jednotlivých potravních komodit a potravin v souvislosti s jejich současným složením.