Cílem předmětu je seznámit studenty se základními náboženskými tématy v současné české a zahraniční filmové (dokumentární) produkci. Předmět má napomoci studentům rozvíjet diskuzi nad filmovým zpracováním náboženské problematiky.