Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Předmět seznamuje s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské (komplikacím předcházející) péče o nemocné v interních oborech, která je poskytována v rámci sekundární a terciární zdravotnické péče. Semináře jsou zaměřeny na nácvik dovedností pro využití ošetřovatelského procesu při ošetřování klientů s interními chorobami, které vycházejí ze znalosti etologie symptomů, vyšetřovacích metod, terapie, zdravotně výchovné péče a jejich zopakování, které se váží k jednotlivým lékařským diagnózám.