Studenti se v předmětu seznámí s datovými strukturami, které se používají při popisu pohybů robotů v prostoru. Dále jsou probrány základy prostorové kinematiky - přímé a nepřímé shodnosti a základní druhy pohybů v prostoru. Předmět dále vysvětluje rozdíly mezi přímou a zpětnou kinematikou robotů. Jsou vysvětleny pojmy paralelní a sériový robot a výpočet přímé i zpětné kinematiky u obou skupin.

Studenti se v předmětu seznámí s datovými strukturami, které se používají při popisu pohybů robotů v prostoru. Dále jsou probrány základy prostorové kinematiky - přímé a nepřímé shodnosti a základní druhy pohybů v prostoru. Předmět dále vysvětluje rozdíly mezi přímou a zpětnou kinematikou robotů. Jsou vysvětleny pojmy paralelní a sériový robot a výpočet přímé i zpětné kinematiky u obou skupin.