Seminář "Literatura a spiritualita" se zabývá vztahy mezi literaturou a duchovní zkušeností, resp. jejich vzájemným ovlivňováním. Jedná se o vybrané kapitoly z dějin evropské literatury od konce starověku po současnost. Seminář zkoumá možnosti a tvary, jakými se duchovní zkušenost odráží a tlumočí v médiu krásné literatury. Studenti přitom budou seznámeni s historickými souvislostmi i s teologickou reflexí daných problémů.