Absolventi programu Zdravotně - sociální péče se v praxi budou denně setkávat s klienty, jejichž zdravotní stav významně ovlivňuje jejich sociální status a limituje možnosti jeho změny. Aby mohli s klienty efektivně a úspěšně pracovat, musí mít přiměřené znalosti o uspořádání lidského těla (anatomie), jeho fungování (fyziologie), jakož i o jeho morfologických i funkčních poruchách a jejich příčinách a projevech (patologie). Předmět Základy anatomie, fyziologie a patologie I se formou přednášek a seminářů zaměřuje především na problematiku anatomie a fyziologie, navazující Základy anatomie, fyziologie a patologie II pak seminární formou na problematiku patologie a patofyziologie.