Cílem předmětu je seznámit studenty se základními sociálními aspekty zdraví a nemoci v jednotlivých etapách života člověka, s kvalitou života a zdravým životním stylem. V průběhu výuky budou představeny nejčastější onemocnění každého vývojového období s jejich sociálními důsledky. Dále předmět poskytuje základní orientaci v systému zdravotní péče a postavení sociálního pracovníka ve zdravotnictví včetně etických aspektů a souvislostí, které práce ve zdravotnictví s sebou přináší. V rámci výuky budou také předány základní poznatky z oblasti epidemiologie a hygieny. Student v rámci předmětu získá povědomí o základních otázkách spojených se sociální prací ve zdravotnictví, naučí se navrhovat vhodná řešení sociální situace v souvislosti se zdravotním stavem klienta včetně preventivních opatření.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními sociálními aspekty zdraví a nemoci v jednotlivých etapách života člověka, s kvalitou života a zdravým životním stylem. V průběhu výuky budou představeny nejčastější onemocnění každého vývojového období s jejich sociálními důsledky. Dále předmět poskytuje základní orientaci v systému zdravotní péče a postavení sociálního pracovníka ve zdravotnictví včetně etických aspektů a souvislostí, které práce ve zdravotnictví s sebou přináší. V rámci výuky budou také předány základní poznatky z oblasti epidemiologie a hygieny. Student v rámci předmětu získá povědomí o základních otázkách spojených se sociální prací ve zdravotnictví, naučí se navrhovat vhodná řešení sociální situace v souvislosti se zdravotním stavem klienta včetně preventivních opatření.
Cílem předmětu je seznámit studenty se sociálními aspekty zdraví a nemoci v jednotlivých etapách života člověka, s kvalitou života a zdravým životním stylem. Student získá povědomí o systému zdravotní péče a postavení sociálního pracovníka ve zdravotnictví.