Celý dvousemestrální kurz je zaměřen na analýzu povahy kritického hodnocení uměleckých děl a poukazuje na základní problémy, se kterými se při zkoumání umělecké kritiky potýkáme. V rámci kurzu teorie umělecké kritiky I. bude pozornost zaměřena především na historii pojmu a nastínění základních kritických směrů v historii posuzování uměleckých děl. Probírané téma je proto klíčové pro problematiku estetiky a filosofie umění.
Celý dvousemestrální kurz je zaměřen na analýzu povahy kritického hodnocení uměleckých děl a poukazuje na základní problémy, se kterými se při zkoumání umělecké kritiky potýkáme. V rámci kurzu teorie umělecké kritiky I. bude pozornost zaměřena především na historii pojmu a nastínění základních kritických směrů v historii posuzování uměleckých děl. Probírané téma je proto klíčové pro problematiku estetiky a filosofie umění.
Celý dvousemestrální kurz je zaměřen na analýzu povahy kritického hodnocení uměleckých děl a poukazuje na základní problémy, se kterými se při zkoumání umělecké kritiky potýkáme. V rámci kurzu teorie umělecké kritiky I. bude pozornost zaměřena především na historii pojmu a nastínění základních kritických směrů v historii posuzování uměleckých děl. Probírané téma je proto klíčové pro problematiku estetiky a filosofie umění.