Kurz Základní pojmy estetiky I. poskytuje základní vhled do charakteru i dějin estetického myšlení. Základními pojmy v titulu kurzu jsou míněny ideje, kterými propojil historickou a konceptuální rovinu estetických zkoumání významný polský estetik Władysław Tatarkiewicz. Po jeho vzoru používáme pojmy umění, krásy, mimesis, formy, kreativity, estetické zkušenosti, - ale také vkusu - jako sondy do mnohavrstevnatého vývoje estetiky coby vědní disciplíny. V rámci kurzu Základní pojmy estetiky I. je pozornost věnována tradičním pojmům krása, umění a mimesis, které byly důležitou součástí filozofického myšlení již od antiky a současně tvořily základní pilíře zrodu estetiky jako samostatné disciplíny v 18. století. Přednáška vždy vychází z předteoretického porozumění těmto pojmům či idejím, následně přistupuje k jejich konceptuální a historické analýze.
Kurz Základní pojmy estetiky I. poskytuje základní vhled do charakteru i dějin estetického myšlení. Základními pojmy v titulu kurzu jsou míněny ideje, kterými propojil historickou a konceptuální rovinu estetických zkoumání významný polský estetik Władysław Tatarkiewicz. Po jeho vzoru používáme pojmy umění, krásy, mimesis, formy, kreativity, estetické zkušenosti, - ale také vkusu - jako sondy do mnohavrstevnatého vývoje estetiky coby vědní disciplíny. V rámci kurzu Základní pojmy estetiky I. je pozornost věnována tradičním pojmům krása, umění a mimesis, které byly důležitou součástí filozofického myšlení již od antiky a současně tvořily základní pilíře zrodu estetiky jako samostatné disciplíny v 18. století. Přednáška vždy vychází z předteoretického porozumění těmto pojmům či idejím, následně přistupuje k jejich konceptuální a historické analýze.