Hlubší proniknutí studenta do vybrané oblasti tématiky moderního islámu. Studenti si rozšíří své znalosti o informace týkající se postavení muslimů v České republice. Stěžejním tématem semináře je postavení islámu jako výrazného prvku setkávání civilizací v globálním rozměru. Studenti se seznámí se současnou odbornou literaturou a informacemi podávanými médii k tomuto tématu.
Hlubší proniknutí studenta do vybrané oblasti tématiky moderního islámu. Studenti si rozšíří své znalosti o informace týkající se postavení muslimů v České republice. Stěžejním tématem semináře je postavení islámu jako výrazného prvku setkávání civilizací v globálním rozměru. Studenti se seznámí se současnou odbornou literaturou a informacemi podávanými médii k tomuto tématu.
Hlubší proniknutí studenta do vybrané oblasti tématiky moderního islámu. Studenti si rozšíří své znalosti o informace týkající se postavení muslimů v České republice. Stěžejním tématem semináře je postavení islámu jako výrazného prvku setkávání civilizací v globálním rozměru. Studenti se seznámí se současnou odbornou literaturou a informacemi podávanými médii k tomuto tématu.
Hlubší proniknutí studenta do vybrané oblasti tématiky moderního islámu. Studenti si rozšíří své znalosti o informace týkající se postavení muslimů v České republice. Stěžejním tématem semináře je postavení islámu jako výrazného prvku setkávání civilizací v globálním rozměru. Studenti se seznámí se současnou odbornou literaturou a informacemi podávanými médii k tomuto tématu.